สมาชิก
Terms and Conditions

เงื่อนไขการใช้บัตร SKY CARD

 1. บัตรสมาชิกสามารถใช้สำหรับจอง ชำระค่าห้องพัก และชำระค่าอาหารภายในรีสอร์ทได้แทนเงินสด
 2. ลานจอดรถชั้นใต้ดินสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก
 3. สมาชิกสามารถทำการ Check In – Out ผ่านระบบออนไลน์บริเวณห้องรับรองชั้นใต้ดินผ่านบัตรสมาชิกได้ด้วยตนเอง
 4. สมาชิกสามารถใช้บัตรสมาชิกในการเปิดประตูห้องพักได้ โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนที่ล็อบบี้
 5. สมาชิกจะได้รับข้อความแจ้งหักค่าใช้จ่ายทุกครั้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ(SMS) ในกรณีที่มีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ท เช่น มินิบาร์, ห้องอาหาร และห้องคาราโอเกะ
 6. สมาชิกสามารถเติมเงินผ่านระบบออนไลน์ที่ล็อบบี้หรือผ่านทางเว็บไซด์ของรีสอร์ทได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะได้รับโบนัสตามมูลค่าบัตรที่เติม
 7. อายุการใช้งานที่ได้รับจากการเติมเงินครั้งล่าสุดรวมกับเวลาเดิมที่คงเหลือสามารถใช้งานได้สูงสุดในระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน
 8. อายุการใช้งานของบัตรสูงสุดไม่เกินระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เปิดใช้งานครั้งแรก
 9. ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สมาชิกต้องตรวจสอบยอดเงินในบัตรด้วยตนเอง หากพบว่ายอดเงินคงเหลือผิดปกติต้องแจ้งให้พนักงานตรวจสอบภายใน 48ชั่วโมง นับจากวันที่ทางรีสอร์ทแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใช้บัตรของท่านตัดชำระค่าบริการ มิฉะนั้นทางรีสอร์ทถือว่าท่านยอมรับยอดเงินแล้ว
 11. ในกรณีบัตรหาย ทางสมาชิกต้องแจ้งแก่ทางรีสอร์ท อย่างเร็วที่สุดเพื่อการระงับการใช้บัตรสมาชิกและทำการออกบัตรใหม่ (ค่าใช้จ่าย 300 บาท) ให้ท่านภายใน 7 วัน และหากมีผู้อื่นนำบัตรของท่านมาใช้บริการ สมาชิกจะแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบก่อนที่จะทำการ Check in หรือหากสมาชิกยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของท่านมาใช้บริการ ทางรีสอร์ทถือว่าเป็นการใช้บริการของท่านสมาชิกเอง